Bảng điều khiển Comap InteliLite

 Bộ điều khiển bộ gen nhỏ gọn cho bộ điều khiển đơn hoạt động ở chế độ chờ hoặc chế độ nguồn chính

 Đạt đến tất cả các yêu cầu cho ứng dụng AMF (Auto Mains Failure)

  Giám sát và bảo vệ toàn bộ gen
 Ghi nhật ký sự kiện và nhật ký hoạt động
  Nhiều ngôn ngữ (người dùng có thể thay đổi) trong bộ điều khiển, thậm chí nhiều hơn trong bộ cài đặt
  Khả năng mô-đun tiện ích mở rộng


Xem tất cả 3 kết quả