(Tiếng Việt)

Phòng cách âm máy phát điện, lắp đặt cho toàn bộ hệ thống, tole và thép của nhà sản xuất có thương hiệu trên thị trường, như tole phương nam, hộp hòa phát.