January.29

Thông tin thanh toán

 

Thông tin thanh toán.
www.stc-vn.com hiện là website giới thiệu sản phẩm, mọi hình thức thanh toán đều được thanh toán dưới dạng Hợp Đồng và Chuyển khoản giữa Công Ty với Công ty hoặc Công ty với khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật STC Việt Nam. Không có hình thức thanh toán trực tuyến tại website.

Leave a Reply