giảm ồn máy thổi khí là thiết bị hạn chế tiếng ồn tối đa làm ảnh hưởng đến sản xuất hoặc khu dân cư, thiết bị này được thiết kế nhằm giảm tối đa độ ồn cho thiết bị công nghiệp, thiết bị này được gọi là thùng cách âm máy thổi khí hoặc máy Alert Root Blower, sản xuất và lắp đặt trên một tiêu chuẩn nhất định. Thùng cách âm hoặc vỏ giảm âm máy thổi khí được sản xuất với những thông số nhất đinh trên dây chuyền hiện đại, các lớp cách âm được kết nối chuyên nghiệp cho toàn diện hệ thống cách âm phòng máy thổi khí thiết bị tiêu chuẩn TCVN.


Xem tất cả 4 kết quả