Lọc bụi công nghiệp và hệ thống lọc bụi công nghiệp, lọc bụi công nghiệp được đưa ra là do quá trình sản xuất tại nhà máy xí nghiệp, các thiết bị máy móc tạo ra bụi cơ bản hay bụi chất rắn, bụi kim loại, bụi sơn mà cần hệ thống lọc lớn hay nhỏ, vừa hay ít là do tính mét khối khí của toàn diện hệ thống, với phân xưởng lớn, rộng thì cấn hệ thống lớn để lọc lớp bụi có trong phân xưởng tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động đang làm việc tại nhà máy xí nghiệp, với thành phần bụi sơn thì có hệ thống lọc giúp giữ lại phần sơn như sơn tĩnh điện để giảm bớt bụi hơn nữa tiết kiệp được chi phí vật tư tốt nhất