Sạc bình máy phát điện hay bổ sung năng lượng thiếu cho bình Accu 12 vac 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah tùy theo dung lượng bình mà sạc tức thời hay sạc bổ sung là dạng mà người sử dụng nên chọn lựa, riêng đối với nghành máy phát điện dân dụng và công nghiệp. Dạng sạc ngậm hoặc bổ sung năng lượng thiếu cho bình là do thiết bị nuôi nguồn điều khiển chờ vận hành máy phát điện nên năng lượng sẽ mất đi nhưng dòng rất ít, mỗi khi năng lượng điện cạn dần thì thiết bị có thể rút sạch điện trong Accu, do vậy thiết bị bộ sạc bình cho máy phát điện bổ sung năng lượng điện do bảng điều khiển và các thiết bị chờ vận hành gây hao cho thiết bị. Bộ sạc ngậm có nhiều loại như Smart Gen, Deepsea, Dophin, STC, SBM và các loại sạc ngậm có tính chất bổ sung năng lượng điện nhỏ và đều nhằm giữ điện áp khi khởi động máy. Thiết bị này  được đi kèm hoặc bán thêm với thiết bị khi nhà sản xuất cung cấp thiết bị cho máy phát điện, thiết bị sạc bình tự động được hầu hết các nhà cung cấp máy điện khuyên dùng để bảo vệ thiết bị máy phát điện.


Xem tất cả 5 kết quả