MÁNG CÁP 0.8 1 1.2 1.5 2
Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm Tôn ZAM
Máng cáp 60×40
1 Máng cáp 60×40 60 40 m 32,000 38,000 45,000 53,000 70,000
2 Nắp máng cáp 60×40 60 10 m 16,000 19,000 23,000 26,000 35,000
Máng cáp 50×50
1 Máng cáp 50×50 50 50 m 34,000 40,000 48,000 56,000 75,00


Hiển thị 1–12 trong 29 kết quả