Bảo ôn cách nhiệt, cách âm ống khói là hệ thống được gắn thêm làm giảm tối thiểu nhiệt phát ra từ hệ thống công nghiệp, làm giảm tối đa nhiệt lượng làm ảnh hưởng đến các công trình phụ xung quanh, gần như hệ thống phải đảm bảo thu gom hoặc giữ được 100% nhiệt lượng tỏa ra mà không gây ảnh hưởng gì đến thiết bị, những công trình phụ được trích dẫn như : Ống nước, máng điện, dây điện, hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy, hệ thống tủ điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống loa báo, hệ thống camera, nhằm đảm bảo dẫn khí thải ra xa khu dân cư hầu như ống khói được dẫn đi tương đối xa và vô só các công trình phụ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thiết bị cũng như độ phức tạp bảo ôn thiết bị một cách cẩn thận và tốt nhất.

Giá thành sản phẩm phụ thuộc vào vật liệu bảo ôn, nhưng phần lớn thiết bị được bảo quản trong lớp cách nhiệt cũng tương đối đáp ứng đối với một công trình.

Chất lượng sản phẩm cũng được đưa lên hàng đầu để đảm bảo độ bên theo tời gian cho toàn hệ thống.


Xem tất cả 1 kết quả