Cách âm phòng máy hoặc cách âm phòng máy công nghiệp là dạng vật liệu được ốp vào bề mặt tường làm giảm tối thiểu âm thanh được tạo ra từ các động cơ hoặc máy móc lọt ra ngoài, do vậy vật liệu thường được chọn là Rockwool, Mousse hoặc các vật liệu như mạc cưa, vỏ mịn.