Vỏ cách âm, thùng cách âm, Phòng cách âm được thiết kế dựa trên phòng ốc đặt thiết bị máy móc trên dạng cơ bản như tường xây bao quanh, chừa chỗ cho gió ra và vô, phòng cách âm có nhiệm vụ hạn chế tối đa độ ồn cho các thiết bị công nghiệp làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của những người xung quanh.

Bảng vẽ kỹ thuật lắp đặt hoặc bảng vẽ chi tiết lắp đặt cho sản phẩm phòng cách âm máy phát điện và bao gồm toàn bộ cả hệ thống cho máy phát điện bao gồm, tủ điện, hệ thống nhiên liệu, bồn dầu bơm dầu, dây dẫn điện và các hệ thống chữa cháy, phụ trợ công trình xây dựng.

Từ mặt bằng đến quản lý tất cả các phụ kiện chiếu sáng gần như phải được lên bảng vẽ thi công chính xác, để khi xây dựng mỗi nhóm thợ có thể thi công và không thi công chồng chéo lên nhau.

Hệ thống phòng cách âm đạt chuẩn thường được ký bởi tư vấn giám sát đại diện cho chủ đầu tư và được giám sát đến hoàn thiện thi công đến cuối công trình.