(Tiếng Việt)

Thông gió nhà ở và các kỹ thuật thông gió nhà ở. Hiện nay các khu nhà ở và các nhà xưởng do không được bố trí đối lưu không khí, dẫn đến không khí không có điểm lưu thông và tồn động không khí ngột ngạt, đường dẫn không khí bị bịt kín hoặc tù động làm giảm sức khỏe sinh hoạt và khuôn viên làm việc.

 


Showing the single result