Bồn nước chữa cháy là bồn dự trữ nước xử lý cho các phương tiện cứu hỏa, dùng cho khu công nghiệp và dân dụng, Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong khu công nghiệp và khu chế xuất nhằm cải thiện đáng kể các tình trạng cháy và hỏa hoạn gây tổn thất cho nền kinh tế.