Bồn nước chữa cháy 100m3, loại bồn đặc thù cho nhà máy xí nghiệp, sản phẩm được lắp đặt tại công trình, sản phẩm được chế tạo thép ss400 hoặc inox 304 tiêu chuẩn. Snar phẩm được sử dụng hầu hết cho công nghiệp và dân dụng, phục vụ an toàn phòng cháy chữa cháy.Bồn nước chữa cháy 100m3, loại bồn đặc thù cho nhà máy xí nghiệp, sản phẩm được lắp đặt tại công trình, sản phẩm được chế tạo thép ss400 hoặc inox 304 tiêu chuẩn. Snar phẩm được sử dụng hầu hết cho công nghiệp và dân dụng, phục vụ an toàn phòng cháy chữa cháy.