Thùng cách âm máy phát điện
Thùng cách âm máy phát điện 850 Kva
Tiêu chuẩn tôn : 2mm
Cách âm : Rockwool